Να είστε και ο σύντροφός μας.

Για συνεργασία, στείλτε το Banner σας σε ορθογωνική ή τετραγωνική μορφή για να δημοσιεύσουμε στον ιστότοπο.

Το email επικοινωνίας μας: support@connectionjapan.com , δίπλα στο banner στείλτε την επαφή σας.

Συνεργάτες: